Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem platformy B2B eurochemia.eu (zwanej dalej: „Platformą B2B”).

2. Właścicielem Platformy B2B i jednocześnie administratorem danych jest Europe Distribution Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicznie (55-114), ul. Polna 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497265, NIP: 915-179-20-44, REGON: 022349270, zwana dalej EDG.

3. EDG dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Platformę B2B.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. EDG zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Platformie B2B;

b) składania zamówienia w Platformie B2B;

3. W przypadku rejestracji konta w Platformie B2B, Klient podaje:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) dane firmy:

a. nazwa firmy;

b. numer NIP;

d) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;

e) numer telefonu.

4. Powyższe dane są również wykorzystywane w przypadku składania zamówień w platformie B2B.

5. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

6. Podczas korzystania z Platformy B2B mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Platformie B2B dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Platformie B2B dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Platformy B2B do preferencji Klientów, a także administrowania Platformą B2B.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Platforma B2B używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez EDG na komputerze osoby odwiedzającej Platformę B2B, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez EDG produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Platformę B2B. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Platformie B2B.

2. EDG wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. EDG wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Platformie B2B i zapewnienia sesji Klienta w Platformie B2B (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Platformy B2B ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Platformy B2B, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. EDG wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

a. plus.google.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);

b. facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

c. youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Platformy B2B. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Platformy B2B będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
c) przeglądarka Chrome;
d) przeglądarka Safari;
e) przeglądarka Opera;

7. EDG może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Platformę B2B przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez EDG przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Platformy B2B, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Platformy B2B.

8. Platforma B2B zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. EDG nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez EDG za pośrednictwem Platformy B2B są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy B2B mają jedynie uprawnieni pracownicy EDG.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

4. EDG zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Platformie B2B.

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. EDG może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Platformie B2B regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez EDG roszczeń od danego Klienta.

6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Platformie B2B utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Platforma B2B umożliwia wygenerowanie nowego hasła. EDG nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Platformie B2B. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Platformie B2B, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

7. EDG nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym EDG poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sekretariat@europedg.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2017 r.


Akceptuję

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.